Nesporný rozvod

Nesporný rozvod

Návrh na rozvod mohou podat manželé, když manželství již neplní svoji funkci a jeho rozvrat je natolik hluboký a trvalý, že nelze očekávat obnovu jeho smyslu. Nesporný rozvod je založen na vzájemné domluvě mezi manžely. Pokud se dokáží domluvit na třech základních požadavcích a splňují ostatní podmínky, dá se rozvod provést zrychleně. Manželé se musí domluvit na rozdělení majetku, bydlení, výživném a dohodě o péči o nezletilé dítě a dokud dohodu neschválí soud v samostatném řízení o poměrech nezletilého dítěte. Tento bod je však jedním z nejdůležitějších. Celé rozvodové řízení nemůže pokračovat, pokud se manželé nedohodnou v jaké péči bude jejich nezletilé dítě. Co se týče psychické stránky celého rozvodu, manželé musí být psychicky vyrovnaní a být pevně přesvědčeni o ukončení manželství. S tímto Vám už však může pomoc rozvodový právník.

Co musí manželé splňovat, aby mohl proběhnout zrychlený, nesporný rozvod?

Minimální doba trvání manželství je jeden rok, přičemž tato doba musí být platná ke dni podání návrhu na rozvod k soudu.

Oba manželé s rozvodem souhlasí a jsou schopni spolu uzavřít výše uvedené dohody, avšak oba manželé nemusí s rozvodem souhlasit hned od začátku, je možné, aby se jeden z manželů připojil k návrhu až během rozvodového řízení.

Žijí od sebe odděleně více než šest měsíců.

Avšak v posledním bodě mohou nastat výjimky. Manželé mohou sdílet společnou domácnost, dokonce i společně hospodařit i po ekonomické stránce. Oddělenou domácnost je dle zákona myšleno v zásadě, že se manželé k sobě nechovají jako manželé. Tuto skutečnost soud podrobněji nezkoumá a nezabývá se jí, stačí, když oba manželé podají shodné prohlášení.

Jaké základní dohody musí manželé sepsat za pomoci rozvodového právníka?

Vypořádání vzájemných majetkových vztahů.

Vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení.

Smlouvu o vyživovacích povinnostech mezi manžely.

I když se jedná o tři odlišné dohody, mohou být zahrnuty v jedné dohodě, když budou pokryty všechny výše zmíněné body. Dohody musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou manželů nebo musí být provedeny formou notářského zápisu. Forma notářského zápisu se doporučuje při uzavírání dohody o přerozdělování majetku.

Pokud se z manželství narodily děti a jsou nezletilé, je podmínkou nesporného rozvodu i předložení dohody o poměrech nezletilých dětí.

Přičemž příslušný soud prověřuje a posuzuje pouze dohodu o poměru nezletilých děti po rozvodu.


Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

Leave this field blank

Máte zájem o schůzku?

Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Jihlavě.

péče o nezletilé dítě

Manželé se musí společně domluvit, jakou formou bude pečováno o nezletilé dítě. Zda dítě bude ve střídavé péči nebo v péči pouze jednoho z rodičů. V tomhle případě se však musí mezi sebou domluvit i na placení výživného. Tato dohoda se vždy musí vyřešit jako první. A jedná se také o jedinou dohodu, kterou musí příslušný soud určitým způsobem prověřit.

Dohoda o rozdělení majetku

Poslední prvek na čem se manželé musí dohodnout je rozdělení společného majetku. V případě, že si dražší položku ponechá jeden z manželů, je nutno toho druhého finančně vyplatit. Vše lze zjednodušit v případě, když si manželé sjednali mezi sebou předmanželskou smlouvu v případě pozdějšího rozvodu a přerozdělení majetku, kde je vše jasně stanoveno.

Soudní řízení

Soudním řízením se zabývá soud, který je nejblíže od společného bydlení manželů. Rozvodové řízení začíná dnem doručení příslušné dokumentace na příslušný soud ať už osobně či poštou. Žádost o rozvod může jeden z manželů nebo také oba. Aby mohl proběhnou nesporný rozvod, musí předložit výše zmíněné dohody a splňovat veškeré podmínky. Dohody musí v písemné podobě s ověřenými podpisy obou manželů. Dále musí také doložit oddací list a soudní zaplatit poplatek (2 000 – 7 000 Kč). Poté se uskuteční ústní jednání, při kterém není potřeba se dotazovat pro důvody rozvodu a vše je hotovo během jednoho stání.

Po doručení příslušné dokumentace, soud pošle oběma manželům informace a datum konání stání. Termín je stanoven v dostatečném předstihu a musí se jej účastnit oba manželé. Pokud se však jeden z manželů nedostaví bez omluvy, soud mu udělí sankci až do částky 50 000 Kč. Každé stání je velmi individuální, avšak většina nesporných rozvodů je vyřešena během jednoho stání. Po ukončení stání jsou manželé zákonně rozvedeni.

Potřebná dokumentace

  • kopie oddacího listu,
  • žádost o rozvod manželství, která musí obsahovat jména manželů, jejich povolání, adresu trvalého bydliště, adresu soudu, označení účastníků (žalobce a žalovaný), informace o vzniku manželství, v neposlední řadě také okrajově důvod jejich žádosti o rozvod,
  • výše zmíněné dohody o péči o nezletilém dítěti, o přerozdělení majetku, o vypořádání práv a povinností o společném bydlení,
  • kopie rodného listu dítěte,
  • dokumentace musí být ověřena kolkem (2 000 Kč),
  • potvrzení o výši příjmů každého z manželů.

Zaujal Vás tento článek o rozvodech? Tak pokračujte ve čtení dál, třeba tady: Rozvod | Nesporný rozvod | Rozvodový právník | Rozvodové řízení

Kontaktujte mě a naplánujte si první konzultaci.

Mgr. Markéta Hanzlíková, advokátka
Fibichova 955/23,
58601 Jihlava

Rozvodový právník Jihlava